Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thơ tnh yu >> CHỈ L.

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 minhtri29
 member

 ID 85711
 02/01/2019CHỈ L.
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
CHỈ L...

Chỉ l
một thong vu vơ
Đi khi
bất chợt nng thơ
tm tnh ?
Chỉ l
nhung nhớ bng hnh
Con tim
xao xuyến ước mnh
bn nhau ?
Chỉ l
xa cch khổ đau
Sớm chiều
mong ước yu nhau
trọn đời ?
Chỉ l
ra đứng vo ngồi
Nhớ ai
ai nhớ người ơi
chỉ l...?
Chỉ l
thương nhớ người ta
Hữu duyn
v phận xt xa
cuộc đời ?
Chỉ l
trống vắng đơn ci
Đ yu
nhung nhớ người ơi
chỉ l ?

BẢO CHU


Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network