Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACTDiễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thơ học tr >> Cảm kch

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 sidoan
 member

 ID 66894
 03/16/2011Cảm kch
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Cảm kch

Cảm kch n tnh giữa chợ đng,
Tim ti kht vọng giấc mơ hồng.
Hương nồng tch tụ hoi yu mến
Vị thắm dng trn mi nhớ trng.
Tuyết phủ, mưa sa cầu hợp,
Sương giăng, gi tạt mộng tm đồng.
Nng ơi thấuhiểu niềm ngy ngất,
Ước đợi đm ngy dẫu bo ging!
sdAlert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network